V elektronické podobě nám můžete data Vaší diplomové práce předat těmito způsoby:

*CD
*elektronickou poštou
*flashdisk
*objednávkový formulář na našich stránkách
V případě jiného přenosového média je možná telefonická či mailová domluva

Soubor je lépe předávat v uzavřené  podobě, tedy ve formátu PDF. Jinak nezaručujeme správné zobrazení a vytištění stránky.

Pro knihařské zpracování je však nutné, aby levý okraj stránky byl nejméně 2,5 cm.